Sizin Güvenceniz Bizim Tecrübemiz.

ÖZGÜM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

Müşterilerimizin taleplerini en kısa sürede ve en iyi hizmet kalitesinde karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışıyoruz.
Özgüm Gümrük Müşavirliği, sektördeki misyonu kanun ve yönetmeliklerine uygun belgelere sahip, vizyonu yüksek kadrosuyla, yaptığı işin sorumluluğunu bilen modern, deneyimli ve eğitimli personeli ile sektörünün lider markası olma yolunda ilerlemektir.

Ulusal standart, yasa ve mevzuatlar doğrultusunda sahip olduğu finansal değerin yanı sıra sosyal, kültürel, etik ve insani değerlerini de çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, iştirakçileri, tüm iş ortakları ve diğer paydaşları ile birlikte müşteri memnuniyeti ve şikayetlerinin yönetimini, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesini mükemmelliyetçi yaklaşım ile sağlar.

Hizmetlerimiz

  • Danışmanlık Ve Mevzuat
  • İthalat Ve İhracat
  • Gümrük Müşavirliği
  • Serbest Bölge İşlemleri
  • Antrepo Ve Transit
Danışmanlık ve Mevzuat
Özgüm Gümrük Müşavirliği, 30 yıldan bu yana profesyonel ve deneyimli müşavir kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda sektöründe öncü firmalara gümrük ve dış ticaret alanlarını kapsayan mevzuat ve prosedürlerle ilgili danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 
Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı, hızlı ve sorunsuz iş süreçlerinin çok önemli olduğu bir ortamda, doğru bilgi ve hamlelerle, sorunsuz iş yapmak ancak doğru danışmanlık ile mümkün olabilmektedir.
 
Gümrük, ithalat ve ihracat işlemlerinde devlet nezdinde firmaların ve firma yetkililerinin sorumlulukları 10 yıl kadar devam ettiğinden, gelecekte yasal olarak sorun ve problem yaşamamak için, bu alanda danışmanlık hizmeti alınması firmalar açısından önem arzetmektedir.
 
Danışmanlık hizmetleri kapsamındaki başlıca konular şunlardır;
 
Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı,
4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
3065 Sayılı K.D.V Kanunu
4760 Sayılı Ö.T.V Kanunu
İthalat, İhracat Danışmanlığı,
Kambiyo Mevzuatı Danışmanlığı,
Antrepo ve Transit Hizmetleri Danışmanlığı,
Serbest Bölge Danışmanlığı
İthalat Ve İhracat
Özgüm Gümrük Müşavirliği; ithalat ve ihracat işlemlerini eksiksiz ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı amaç edinmiş, bünyesinde ileri teknolojiyi kullanarak yarının koşullarını bugünden belirleyen; ihtiyaç ve beklentilere uygun olarak ve müşteri memnuniyetini sürekli kılacak şekilde kaliteli hizmet sunma esasını benimsemiştir.
 
Farklılaşan müşteri ihtiyaçlarını doğru belirleyebilmek ve daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla müşteri temsilcisi sistemi ile çalışmaktadır. Dış ticarette işlemlerin doğru yapılması kadar hızında önemini bilen uzman kadromuz, işin gerekliliğini yerine getirebilmek için şirketimizdeki tüm departmanlardan gerekli desteği almaktadır.
 
İthalat öncesi alınması gereken her türlü ön izinler (Kayıt belgesi, TSE, CE, Tarım İl Müdürlüğü izni, İthal Lisansı, İŞGÜM vs. gibi) için müracaatlar ekibimiz tarafından yapılmakta ve tüm izin belgeleri ilgili mesleki kurum ve kuruluşlardan temin edilmektedir.
 
Tüm süreçlerin takibi sırasında şeffaflık ve dürüstlük ilkelerinin çalışmalarımıza yansıması olarak, işlemelerin tüm süreçleri müşterilerimiz ile online olarak paylaşılmaktadır. 
Özgüm Gümrük Müşavirliği olarak, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve  müşterilerimizin faaliyet gösterdikleri sektördeki işleyişi bilmek amacıyla müşterilerimiz ile aynı dili konuşmaktayız.
 
Gün içerisinde yapılan tüm işlemlerimizin raporları aktif şekilde sistemsel olarak hazırlanmakta ve müşterimizin işlem takiplerini kolaylaştırmak adına gönderimi otomatik olarak sağlanmaktadır. 
Firmalarımızın isteklerine bağlı olarak farklı rapor çalışmaları da yapılmakta ve paylaşılmaktadır.
 
TSE Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri: 
Türk Standartları Enstitüsü’nün tüm ithalat müdürlüklerinde, konusunda eğitimli ve tecrübeli profesyonel bir ekiple uygunluk değerlendirme süreçleri en hızlı ve de en etkin şekilde gerçekleştirilmektedir.
 
TAREKS Uygulamaları: 
Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri’ne bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından yapılan uygunluk değerlendirmelerinin tüm süreçleri uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır.
 
Ölçüler ve Ayarlar İşlemleri: 
Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlükleri çerçevesinde yürütülen ölçü ayar işlemleri için tecrübeli ve uzman ekiplerle bu hizmetler verilmektedir.
 
Garanti Belgesi İşlemleri: 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik ve garanti belgeleriniz için gerekli servis ağlarının oluşturulması ve belgelerinin çıkarılması için danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Garanti Muafiyet İşlemleri: 
İthalat yapan firmaların garanti belgesi gerektiren işlemleri için garanti muafiyeti izinleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlükleri’nde yerleşik uzman personellerimiz tarafından takip edilerek en hızlı şekilde sonuçlandırılmaktadır.
 
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uygunluk değerlendirme işlemleri : 
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınması gereken uygunluk yazıları,kontrol belgeleri ve özel izinler hızlı ve etkin şekilde takibi sağlanıp sonuçlandırılır.
 
Kullanılmış eşya ithal izin işlemleri: 
Ekonomi Bakanlığı ilgili mevzuatları çerçevesinde siparişi düşünülen eşyaların kullanılmış eşya ithal izni işlemleri yapılmaktadır.
 
Özel izinler: 
Uygunluk değerlendirmesine konu olan özel proje bazlı işlemlerinin yürütülmesi ve takibi hizmetleri verilmektedir.
 
 
İTHALAT
 
Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
Gümrük idarelerinden ve ilgili bakanlıklardan ön izin alınması ile ilgili işlemler,
İthalat edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
Nakliyeci firmalardan tüm vesaiklerin toplanması ve takibi,
Vesaiklerin varsa konşimento cirolarının yaptırılması,
Gümrük ithalat operasyonunun hızlı, eksiksiz, başarılı şekilde tamamlanmasını sağlamak,
Gümrük İdarelerine yatırılan teminatların çözüm işlemlerinin takibi.
 
İHRACAT
 
Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
İhracat edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, A.TR ve EUR.1, Menşei Şahadetnamesi, Ülke durumlarına göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
Eşyanın türüne göre ilgili ihracat birliklerine üyelik işlemlerinin yapılması,
İhracat vesaiklerinin banka, nakliyeci acente ve göndericilere ulaştırılması,
Gümrük ihracat operasyonunun hızlı, eksiksiz, başarılı şekilde tamamlanmasını sağlaması,
Telafi Edici Vergilerin işlemler esnasında atlanılmadan yatırılması,
Kapatılmış olunan çıkış beyannamelerinin KDV nüshalarının ivedilikle firmalara ulaştırılması.
Gümrük Müşavirliği
Özgüm Gümrük Müşavirliği, 30 yıldan bu yana profesyonel ve deneyimli müşavir kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda sektöründe öncü firmalara “Gümrük Müşavirliği” hizmetleri sunmaktadır.
 
Gümrük müşavirliği alanındaki başlıca hizmetlerimiz;
 
İthalat İşlemleri,
İhracat İşlemleri,
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)Tespiti,
Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları Uygulamaları,
Geçici İthalat İşlemleri,
Geçici İhracat İşlemleri,
Bağlayıcı Tarife Alımları,
Menşe Tespit,
Bağlayıcı Menşe Alımları,
Gümrük Vergileri Hesaplama İşlemleri,
Posta Gümrük İşlemleri,
Transit Ticaret İşlemleri,
Dahilde İşleme İşlemleri,
Hariçte İşleme İşlemleri ,
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,
Antrepo İşlemleri,
Transit Rejimi İşlemleri,
Serbest Bölge İşlemleri,
Yeniden İhracat İşlemleri,
İmha İşlemleri,
Gümrüğe Terk İşlemleri,
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna,
Serbest Bölge İşlemleri
Özgüm Gümrük firması olarak serbest bölge olarak nitelendirilen bölgelerde firmalara serbest bölge dışında oldukları durumlarda serbest bölgelere ticaret yapan firmalar ile gümrük işlemleri yapabilmeleri hizmetini sunuyoruz.
 
Serbest bölge hizmetlerimiz arasında giriş ve çıkış işlemleri, gerekli izinlerin talep edilmesi, işlem formlarının oluşturulması ve giriş çıkışlarda refakat gibi konularda sizlere pratik çözümler sunuyoruz.
Antrepo Ve Transit
Antrepo
 
Dış ticarete konu malların gümrük vergisi ve fonlar ödenmeksizin, gümrük idaresinin denetimi altında antrepoda muhafazasına imkan tanıyan bir gümrük rejimidir. Malların antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, mallara gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir süre belirlenebilir. Antrepo rejimine tabi tutulan mallar, gümrük antreposuna konuldukları tarihte işletici tarafından kayıtlara geçirilir. Gümrük idareleri tarafından işletilmeyen antrepolardaki tüm malların antrepo kayıtları işletici tarafından tutulur. Antrepo rejimine tabi tutulan mallar, gümrük idarelerinden izin alınmak şartıyla geçici olarak gümrük antreposundan çıkarılabilir.
 
Transit
 
İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş veya ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasıdır.
Bu tür eşyanın; Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir noktadan geçerek,
Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
Bir iç gümrük idaresinden bir iç gümrük idaresine taşınması 
Olan transit rejimi; transit beyannamesi, TIR Karnesi, ATA Karnesi, CIM Taşıma Belgesi kapsamında veya posta yoluyla yapılabilmektedir.